Кафедра функціонує у складі факультету  управління, адміністрування та туризму. Готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії у галузі знань “Управління та адміністрування”.

Бакалавр – освітня програма “Менеджмент”.

Магістерські програми “Бізнес-адміністрування” та “Менеджмент організацій” спеціальності 073 Менеджмент.

Освітньо-науковий рівень – ОНП “Менеджмент”.

Студенти нашої кафедри мають доступ до комп’ютерної мережі університету, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчання.

Викладачами кафедри розроблено сучасне методичне забезпечення для реалізації освітнього процесу.

Професорсько-викладацький склад кафедри застосовує для підготовки здобувачів вищої освіти новітні методики навчання, що сприяє активізації у здобувачів вищої освіти зацікавленості та творчого відношення до навчання. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем студентів та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню професійних та ділових якостей сучасних управліців.

Випускники кафедри постійно спілкуються з викладачами, діляться успіхами та досягненнями.

Створення теплої атмосфери відносин між викладачами кафедри та студентами дозволяють досягти підготовки гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін ринкових умов та виробничих відносин.

Останні події